Onder wearables verstaan wij alle draagbare elektronica. Draagbare elektronica kan je indelen in draagbare sensoren enerzijds en mobiele displays anderzijds. Dus aan de ene kant draagbare ‘meet-dingen’ waarmee input over de drager en omgeving kan worden verkregen. En aan de andere kant draagbare output: beeld, geluid, trillingen. Voorbeelden: fitness bandjes, smartwatches, smartphones, slimme headphones. Kortom: Alles wat je inzicht kan geven over je acties terwijl je in actie bent.