Rescue 1o1 Concept

Zesde zintuig voor hulpdiensten

Voor de Veiligheid Innovatie Competitie van 2017 hebben we het ResCue 101 concept ontwikkeld. De kern van het concept wordt gevormd door de ResCue 101 API. Met deze API kan iedere smartphone geactiveerd worden in het geval van een incident, en dienst gaan doen als zender en ontvanger. Daarmee kunnen locatiedata uit de smartphone en medische gegevens van gewonden die gemeten worden met health patches verzameld worden en gedeeld worden met hulpdiensten.

Dankzij onze PulseIQ® middleware is dit een haalbaar concept!

Wat een goed idee!

Aanleiding: Chaos na aanslag belemmert het redden van mensenlevens

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is de kans op een aanslag in Nederland reëel. Om de impact van een aanslag zoveel mogelijk te beperken, is het essentieel om het aantal dodelijke slachtoffers te beperken.

Politie en Koninklijke Marechaussee (KMar) spelen een cruciale rol in het helpen redden van zoveel mogelijk mensenlevens. Zij helpen bij het herstellen van de orde in de chaos, zodat medische hulpverleners van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) hun werk beter kunnen doen. Ook verrichten zij eerste levensreddende handelingen.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, is het van levensbelang om snel een adequate Situational Assessment[1] te kunnen doen. Ze hebben eigenlijk een ‘zesde zintuig’ nodig. Sensoren kunnen daar bij helpen. Maar Politie en KMar hebben nu geen mogelijkheid om reeds aanwezige sensoren (bijv. in de smartphones van de aanwezige burgers) of aan te brengen sensoren (bijv. medische sensorpleisters) op afstand uit te lezen.

[1] Situational Assessment: inzicht verkrijgen in de actuele situatie

Oplossing: Zesde zintuig voor Situational Assessment

Om de Politie en KMar en ook burgers de mogelijkheid te bieden om aanwezige en medische sensoren voor een Situational Assessment te benutten, hebben we het ResCue 101 concept bedacht.

Met ResCue 101 kan ad hoc een netwerk opgetuigd worden dat sensordata via ad hoc geactiveerde nodes, MedHubs, kan doorgeven aan de verschillende hulpdiensten. Met slechts één sensormiddleware-component, de ResCue 101 API, kunnen álle aanwezige smartphones worden getransformeerd in zenders en ontvangers. Via de ResCue 101 API op de burger smartphones wordt deze sensordata verspreid en gedeeld. Zo komt het terecht bij de smartphones van ordehandhavers en hulpverleners op locatie en de desktopomgeving van het Regionaal Operationeel Team (ROT).

 

Resultaat: Weten waar de gewonden liggen die als eerste geholpen moeten worden

In ons concept gaan we uit van 2 vormen van sensordata: (1) de locatie van de deelnemende smartphones van aanwezige burgers en (2) vitale waarden van gewonden die kunnen worden gemeten met sensorpleisters, zogenaamde Health Patches. Met die informatie kan een beeld verkregen worden van de ernst en de locatie van de gewonden. Zo kan bepaald worden waar de gewonden liggen die als eerste geholpen moeten worden.

Onze droom: Naast iedere AED een aantal Health Patches, zodat in het geval van een incident iedere burger of hulpverlener zonder medische achtergrond sensoren aan kan brengen bij gewonden. Zo kan sneller bepaald worden waar de gewonden liggen die als eerste geholpen moeten worden. En zo kunnen we met elkaar levens redden.

Wilt u bijdragen om dit concept te realiseren?

 

Wij zoeken medische partners!

Wij zijn te bereiken via

Tel:    +31 (0) 6 242 177 13
Mail:   info@offroadapps.nl

Post- en bezoekadres: Olof Palmestraat 16, 2616 LR, Delft

Vera Pijl
Product Manager